QUÈ FEM

El GEDEF Veterinària treballa per potenciar l’abordatge dels plantejaments de la sobirania alimentària als estudis de la Facultat de Veterinària de la UAB. Els seus objectis i línies d’acció específiques es van definir a l’inici del procés mitjançant l’ús de metodologies participatives. Es van identificar diferents fórmules d’intervenció curricular i prioritzar les següents línies de treball: 

  1. Promoció d’espais de trobada i de formació de professorat que estimulin el coneixement i el debat acadèmic sobre el paradigma
  1. Revisió dels plans d’estudi dels dos graus i detecció de possibilitats d’incorporació per a l’elaboració de propostes concretes
  1. Facilitació de materials i de recomanacions orientades a la integració curricular
  1. Impuls de noves places de pràctiques i introducció de temàtiques en els Treballs de Fi de Grau (TFG)

L’actuació col·lectiva està centrada, doncs, en el disseny i la 2014-11-10-09-42-12implementació d’accions formació del professorat que incentivin el debat entorn a la proposta de la sobirania alimentària i aportin eines teòric-pràctiqu
es que n’afavoreixin la transversalització en la docència. Fruit d’aquest treball s’ha realitzat la jornada La sobirania alimentària als estudis de la Facultat de Veterinària de la UAB” i es prepara un cicle de debats. Aquestes activitats s’organitzen amb la col·laboració de l’Oficina de Qualitat Docent de la UAB i gaudeixen, per tant, de reconeixement docent.           

De manera paral·lela es despleguen també les altres línies de treball, tot i que aquestes es desenvolupen de forma més individualitzada per part del professorat que n’és membre. Es fan passos per a la incorporació d’activitats docents en assignatures (almenys 5 assignatures des del curs 2014-15) i per introduir temàtiques afins en l’oferta de Treballs de Fi de Grau (4 treballs ja realitzats). A més, s’articula una iniciativa amb la biblioteca de la facultat per a la creació d’un fons documental i de recursos que pugui ser referent a nivell universitari i que permeti accedir al material bibliogràfic i de suport existent.